Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Chuẩn mực kế toán 11: Hợp nhất kinh doanh

Bài giảng Chuẩn mực kế toán 11: Hợp nhất kinh doanh

1885 Lượt xem

Bài giảng Chuẩn mực kế toán 11: Hợp nhất kinh doanh

XemTải xuống1. HNKD trong từng giai đoạn
HNKD liên quan tới nhiều giao dịch trao đổi, mỗi giao dịch trao đổi được bên mua xử lý riêng biệt bằng cách sử dụng giá phí và giá trị hợp lý tại ngày diễn ra
Trước khi được coi là HNKD một giao dịch có thể được coi là khoản đầu tư vào công ty liên kết và được hạch toán theo VAS 07