Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Cấu hình mạng

Bài giảng Cấu hình mạng

1535 Lượt xem

Bài giảng Cấu hình mạng

XemTải xuống 

 

Mỗi dịch vụInternet đều gắn liền với một cổng chẳng hạn như: smtp – 25, pop3 – 110, dns – 53.
Việc phân bổnày do một tổchức qui định.
Xinetd là một Internet server daemon. Xinetd quản lý tập trung tất cảcác dịch vụInternet. Xinetd
quản lý mỗi dịch vụtương ứng với một cổng(port). Xinetd lắng nghe và khi nhận được một yêu
cầu kết nối từcác chương trình client, nó sẽ đưa yêu cầu đến dịch vụtương ứng xửlý. Và sau
đó, Xinetd vẫn tiếp tục lắng nghe những yêu cầu kết nối khác. Khi hệ điều hành được khởi động,
Xinetd được khởi tạo ngay lúc này bởi script /etc/rc.d/init.d/xinetd. Khi Xinetd được khởi tạo, nó
sẽ đọc thông tin từtập tin cấu hình /etc/xinetd.conf và sẽdẫn đến thưmục /etc/xinetd – nơi lưu tất
cảnhững dịch vụmà Xinetd quản lý. Trong thưmục /etc/xinetd, thông tin cấu hình của mỗi địch
vụ được lưu trong một tập tin có tên trùng với tên dịch vụ đó. Nội dung tập tin của dịch vụtelnet
cụthểnhưsau: