Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng các thuật toán sắp xếp

Bài giảng các thuật toán sắp xếp

1373 Lượt xem

Tên tài liệu: Bài giảng các thuật toán sắp xếp

Nội dung bài giảng gồm các phần sau:

1. Tiếp cận sắp xếp đơn giản

– Sắp xếp chọn

- Sắp xếp chèn

- Sắp xếp nổi bọt

2. Tiếp cận sắp xếp độ phức tạp O(nlog(n))

- Sắp xếp theo phân đoạn (Quick sort)

– Sắp xếp hòa nhập

– Sắp xếp vung đống

3. Một số tiếp cận khác

- Sắp xếp theo cơ số

– Sắp xếp hòa nhập hai file lớn

 

Link download tài liệu: Bài giảng các thuật toán sắp xếp