Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng an toàn hệ thống thông tin

Bài giảng an toàn hệ thống thông tin

1426 Lượt xem

Bài giảng an toàn hệ thống thông tin

XemTải xuống Quản lý khóa là một vấn đề quan trọng
„ Tính bí mật: khóa đối xứng
„ Tính toàn vẹn: khóa đối xứng, khóa công khai
†Giải pháp quản lý khóa
„ Khóa đối xứng †Trọng tài (Trusted Third Party)
„ Khóa công khai