Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng an toàn bảo mật thông tin – đại học Nha Trang

Bài giảng an toàn bảo mật thông tin – đại học Nha Trang

1528 Lượt xem

Bài giảng an toàn bảo mật thông tin – đại học Nha Trang

XemTải xuốngTrước đây khi công nghệ  máy tính chưa phát triển, khi nói đến vấn  đề  an toàn bảo mật thông tin (Information Security), chúng ta thường hay nghĩ đến các biện pháp nhằm đảm bảo cho thông tin được trao đổi hay cất giữ  một cách an toàn và bí mật. Chẳng hạn là 
các biện pháp như:
  Đóng  dấu  và  ký  niêm  phong  một  bức  thư  để  biết  rằng  lá  thư  có  được  chuyển 
nguyên vẹn đến người nhận hay không.
  Dùng  mật  mã mã hóa thông điệp để  chỉ  có người gửi và người nhận  hiểu  được 
thông  điệp.  Phương  pháp  này  thường  được  sử  dụng  trong  chính  trị  và  quân  sự
(xem chương 2).
  Lưu giữ  tài liệu  mật  trong các két sắt có khóa, tại các nơi được bảo vệ  nghiêm 
ngặt, chỉ có những người được cấp quyền mới có thể xem tài liệu. 
Với  sự  phát  triển  mạnh  mẽ  của  công  nghệ  thông  tin,  đặt  biệt  là  sự  phát  triển  của 
mạng Internet, ngày càng có nhiều thông tin được  lưu giữ  trên máy vi tính  và gửi đi trên 
mạng Internet.  Và do đó xuất hiện nhu cầu về  an toàn và bảo mật thông tin trên máy tính. 
Có thể  phân loại mô hình an toàn bảo mật thông tin trên máy tính theo hai hướng chính 
như sau: