Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Backup resore và Shadow copy

Backup resore và Shadow copy

1334 Lượt xem

Backup resore và Shadow copy

XemTải xuống Nếu dữ liệu ngày thứ 7 bị mất thì restore lại dữ liệu ngày thứ2 và thứ 6
*Ta làm như sau :backup dạng normal dữ liệu ngày thứ 2 ,các thứ còn lại ta chọn backup dạng differential vì dạng differential backup dữ liệu có bit archive và sau nó không xóa bit archive vì vậy dữ liệu các ngày khác trừ thứ 2 sẽ được cộng dồn vào ngày thứ 6