Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » 422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghịêp

422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghịêp

1470 Lượt xem

422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghịêp

XemTải xuốngCâu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi: Các nhà quản lý của chính công ty Các cổ đông Hội đồng quản trị Tất cả các câu trên đều đúng  …