24h Học Flash

1682 Lượt xem

24h Học Flash

XemTải xuốngAS  là một ngôn ngữ  lập trình được xây dựng trong Flash. AS giống như các ngôn ngữ khác như Javascript, C++ v.v. nhưng  bạn không cần biết các ngôn ngữ khác để học…