Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » 239 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế

239 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế

1482 Lượt xem

239 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế

XemTải xuống​239 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế

Câu 001 : Theo quan  điểm m ậu dịch tự do của Adam Smith thì: 
a)   Mua bán giữa các quốc gia sẽ không bị  cản trở bởi các 
hàng rào thương mại. 
b)  Thị  trường có tính chất cạnh tranh hoàn hảo. 
c)  Chính phủ không nên can thiệp vào hoạt  động kinh tế của 
các doanh nghiệp. 
d)  Cả ba câu trên  đều  đúng.