Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » 21 Kỹ năng QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

21 Kỹ năng QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

1467 Lượt xem

21 Kỹ năng QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

XemTải xuốngKHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC Quan điểm kinh doanh: – phù hợp các năng lực tạo sự khác biệt và môi trường bên ngoài. – Chandler (1962): •xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản…