Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » 130 câu hỏi trắc nghiệm Tài chính quốc tế

130 câu hỏi trắc nghiệm Tài chính quốc tế

1985 Lượt xem

130 câu hỏi trắc nghiệm Tài chính quốc tế

XemTải xuốngTÀI CHÍNH QUỐC TẾ   1.     Thị trường ngoại hối là nơi nào ? a.     Diễn ra hoạt động mua bán cổ phần và trái phiếu ghi ngoại tệ b.