Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » 10 THỦ THUẬT TĂNG TỐC ĐỘ HIỂN THỊ CHO TRANG WEB

10 THỦ THUẬT TĂNG TỐC ĐỘ HIỂN THỊ CHO TRANG WEB

1412 Lượt xem

10 THỦ THUẬT TĂNG TỐC ĐỘ HIỂN THỊ CHO TRANG WEB

Tải xuốngTốc độ hiến thị trang web phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tốc độ đường truyền, tốc độ xử lý của server, nội dung trang web và tõc độ xử lý của máy tính Client. Để tăng tốc độ hiến thị trang web, có thế chia làm ba phần đế xử lý như sau: – Tại server: Giảm thiểu những tính toán trên server, tối ưu CSDL, tạo bộ đệm, tõì ưu chương trình… – Đường truyền: Giảm thiểu dữ liệu truyền trên mạng bằng cách giảm kích thước cắc file hình, giảm yêu cầu trao đổi dữ liệu giữa server và Client…